Cégtörténet

A Spányi és Jakab Kft-t 1991-ben alapította Spányi György és Jakab Gyula. Jakab Gyula 2006-os halálát követően 2015-ig Spányi György volt a cég egyedüli tulajdonosa. A 2015-ös név - Spányi Partners Zrt - és társasági forma váltással egyidőben a cég meghatározó munkatársai – Lengyel Balázs, Lengyel Vilmos, Őz Tamás és Szabó György – tulajdonostársakká váltak.

A cég az alapításától fogva beruházások lebonyolítására, műszaki ellenőrzésre és független mérnöki feladatok ellátására szakosodott. Ellentétben a Magyarországi gyakorlattal, cégünk az angolszász országokban szokásos módon tudatosan nem foglalkozik tervezéssel, ingatlanfejlesztéssel vagy fővállalkozással, mert úgy gondoljuk, hogy ezen szerepek felvállalása előbb-utóbb óhatatlanul érdekütközéshez vezethet. Kizárólag ügyfeleink érdekeit tartjuk szem előtt, a beruházás többi résztvevőjétől teljes mértékben függetlenek vagyunk, semmilyen üzleti érdek nem fűz hozzájuk.

Fő tevékenységünk összetett építési beruházások menedzselése a korai fejlesztési szakasztól az átadáson át a garanciális időszak lezárásáig. Ügyfeleinknek nyújtott fő szolgáltatások köre kiterjed a beruházás lebonyolításra, költségellenőrzésre, építésmenedzsmentre és műszaki ellenőrzésre. Ügyfélkörünket alapvetően multinacionális és hazai nagyvállalatok, illetve hazai középvállatok, valamint a közszféra alkotják. A cégalapítástól eltelt több mint 25 évben számos jelentős beruházás megvalósításában vettünk részt. Legtöbb megrendelőnk az ipari, logisztikai, banki és kereskedelmi-vendéglátói szektorból kerül ki. Cégünk mindig is az átlagosnál lényegesebben bonyolultabb és kiemelkedően magas minőségi elvárásoknak megfelelő beruházások lebonyolításával foglalkozott.

Annak ellenére, hogy a kísértés mindig nagy volt, tudatosan nem törekedtünk arra, hogy nagyvállalattá váljunk. Mintegy 30 magasan kvalifikált mérnök kollégánkkal személyre szabott, minőségi szolgáltatást nyújtunk. Legtöbb munkatársunk beszél idegen nyelvet, folyamatos szakmai képzésben vesz részt. Az SPP Projekt Portál egyedülálló webes projekt vezetési rendszer, amely bevezetése munkánk hatékonyságának és minőségének ugrásszerű javulását eredményezte.

Cégünknél 1999-ben bevezetésre került az ISO 9002, majd 2011-ben az ISO 14001 minőségbiztosítási rendszer. Kiemelkedően magas értékű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezünk és pénzügyileg is biztos lábon állunk.

Spányi György tagja a legjelentősebb szakmai szervezetnek, az angol RICS-nek és aktívan részt vesz a European Committee of Construction Economists (CEEC) munkájában. Nemzetközi téren angol partnerünkkel, a Currie and Brown-nal dolgozunk együtt.